?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 铝铸造厂家工?哪家?h?质量? - 宁L镇v正鹏模具?/title> <meta name="360-site-verification" content="eaf7f8a0ca3decedbeb0d4358ddf0394" /> <meta name="Keywords" content="铝铸造厂家工?> <meta name="Description" content="Z详细介绍铝铸造厂家工Z品内?包括铝铸造厂家工艺的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有铝铔R厂家工艺新M及最新的市场铝铸造厂家工Zh?咨询电话:13958222233"> <link type="text/css" href="/template/NEST700014/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST700014/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST700014/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST700014/js/foucsbox.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">宁L镇v正鹏模具厂ؓ您免Ҏ?a href="http://www.alisondix.com">铔R厂家</a>?a href="/supply/">铝g铔R厂</a>?a href="/news/">铔R模具公?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27352/stat/"></script> </div> <div class="search fr mr10"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div class="seaL fl"> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> </div> <div class="seaBu fr pr"> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST700014/images/sea.jpg" class="search_button fr"> <span></span> </div> </Form> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs14 fb"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl logo"><p><img src="/uploads/logo/20160929043916.png" alt="宁L镇v正鹏模具? /></p></div> <ul class="fr"> <li><a href="http://www.alisondix.com/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/supply/" class="cur" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/about/about2.html" rel="nofollow">车间讑֤</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=590; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20161011092659.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append("<li class='silder_panel'><a target='_blank' class='f_l'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="insLeft font_w fl"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">产品中心</span><em>/</em><b class="fs18 fb">Product center</b> </div> <ul class="proSide fs16 tac"> <li><a href="http://www.alisondix.com/mjsjtz/">模具设计囄</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/lcp/">铝铸?/a></li> </ul> <div class="asideCotact mt15"> <div class="intit fs24 font_a"> <span class="fb font_w">联系我们</span><em>/</em><b class="fs18 fb">contact us</b> </div> <div class="asideTel font_a fs20 clearfix"> <div class="fl h2"><img src="/template/NEST700014/images/inTel.jpg" /></div> <h3 class="fl ml10 font_a"> <span class="fs16">TELEPHONE</span> <p class="fs26 fb">13958222233</p> </h3> </div> <ul class="fs14"> <li>联系Q潘?/li> <li>电话Q?3958222233</li> <li>手机Q?3586880913</li> <li>传真Q?574-86561822</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:pzfmuju@163.com">pzfmuju@163.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com">www.alisondix.com</a></li> <li>厂址Q浙江省宁L市镇区Ҏ镇庙戴村庙后?/li> </ul> </div> </div> <div class="insRight fr"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">铝铸造厂家工?/span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mjsjtz/">模具设计囄</a> > <a href="/supply/58.html">铝铸造厂家工?/a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27352/201610140944280652735211798.jpg?path=www.alisondix.com/uploads/cp/201610140944280652735211798.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle">铝铸造厂家工?/span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p>  备料Q依产品展开图进行备料,在图U怸定模板寸Q包括各固定ѝ卸料板、凸Ҏ、镶件等Q注意直接在产品展开图中q行备料Q这样对L具图是有很大好处的,我所见到有很?a href="/supply/55.html" target="_blank">模具设计</a>人员直接对品展开图进行手工计来备料Q这U方法效率太低,直接在图U怸d模板规格寸Q以l立囄形式表述Q一斚w可以完成备料Q另一斚w在模具各配g的工作中省去很多工作Q因为在l制各组件的工作中只需在备料图U怸加入定位、销钉、导柱、螺丝孔卛_?br />   在备料完成后卛_全面q入模具囄l制Q在备料囄中再制一份出来,q行各组件的l制Q如加入Z孔,导柱孔,定位孔等孔位Qƈ且在冲孔模中各种孔需U切割的I丝孔,在成型模中,上下模的成型间隙Q一定不能忘讎ͼ所以这些工作完成后一个品的模具囑ַ不多已完成了80%Q另外在l制模具囄q程中需注意Q各工序Q指制作Q如钛_划线Q线切割{到不同的加工工序都有完整制作好囑ֱQ这样对U切割及囄理有很大的好处Q如颜色的区分等Q尺寸的标注也是一个非帔R要的工作Q同时也是一件最ȝ的工作,因ؓ太浪Ҏ间了?br /> <p>   在以上图U完成之后,其实q不能发行图U,q需Ҏ具图U进行校对,所有配件组立,Ҏ一块不同的模具板制作不同的囑ֱQƈ以同一基准如导柱孔{到q行模具l立分析Qƈ各工序产品展开囑֥入组立图中,保各模板孔位一致以及折弯位|的上下模间隙配合是否正?</p> <p> <br /> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27352/201610140944280652735211798.jpg" /> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="http://www.alisondix.com/supply/59.html">铝铸?/a></p> <p>下一条:<a href="http://www.alisondix.com/supply/57.html">模具刉厂</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c4%a3%be%df%c9%e8%bc%c6%cd%bc%d6%bd'>模具设计囄</a>,<a href='/key.aspx?k=%c2%c1%d6%fd%d4%ec%b3%a7%bc%d2%b9%a4%d2%d5%bc%db%b8%f1'>铝铸造厂家工Zh?/a>,<a href='/key.aspx?k=%c2%c1%d6%fd%d4%ec%b3%a7%bc%d2%b9%a4%d2%d5%c5%fa%b7%a2'>铝铸造厂家工艺批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.alisondix.com/supply/58.html'>http://www.alisondix.com/supply/58.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?016-10-14 0:00:00</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/news/53.html">模具设计囄的绘制要?/a><span>2017-12-13</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/news/48.html">模具设计囄主视囄要求</a><span>2017-11-08</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/news/36.html">模具设计囄装配囄L</a><span>2017-08-08</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/news/29.html">模具设计囄铝铸件的分析</a><span>2017-06-27</span></li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fs18">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="inproCon clearfix fs16 font_w tac"> <ul> <li> <h4><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/supply/66.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27352/201701051100008152735259559.jpg?path=www.alisondix.com/uploads/cp/201701051100008152735259559.jpg" width="234" height="167" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="http://www.alisondix.com/supply/66.html">铝铸件材?/a></h3> </li> <li> <h4><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/supply/59.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27352/201610140944495972735271248.jpg?path=www.alisondix.com/uploads/cp/201610140944495972735271248.jpg" width="234" height="167" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="http://www.alisondix.com/supply/59.html">铝铸?/a></h3> </li> <li> <h4><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/supply/58.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27352/201610140944280652735211798.jpg?path=www.alisondix.com/uploads/cp/201610140944280652735211798.jpg" width="234" height="167" /></a></h4> <h3><a rel="nofollow"href="http://www.alisondix.com/supply/58.html">铝铸造厂家工?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot font_w"> <div class="wfixed"> <div class="ftCon clearfix"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST700014/images/ftLogo.png" /></div> <div class="fl con"> <div class="ftNav clearfix"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/about/">走进我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/supply/">产品中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.alisondix.com/sitemap.html">|站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www.alisondix.com#">q回剙</a></li> </ul> </div> <div class="bottom"> <p>Copyright© www.alisondix.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="http://www.alisondix.comjavascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 宁L镇v正鹏模具?/p> <p>铔R模具厂哪家好?供应订做多少钱?压铸铝生产厂家怎么P诚信公司专业提供铝铸造厂家、铸铝g厂家、压铔R模具厂、铝铔R厂{服务,Ƣ迎来电咨询Q?/p> <p> 热门城市推广: <b class="ml15"> <a href="/city_index.aspx?city=zhejiang" title="江" target="_blank" rel="nofollow">江</a> <a href="/city_index.aspx?city=ningbo" title="宁L" target="_blank" rel="nofollow">宁L</a> <a href="/city_index.aspx?city=shanghai" title="上v" target="_blank" rel="nofollow">上v</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiangsu" title="江苏" target="_blank" rel="nofollow">江苏</a> <a href="/city_index.aspx?city=jiaxing" title="嘉兴" target="_blank" rel="nofollow">嘉兴</a> <a href="/city_index.aspx?city=shaoxing" title="l兴" target="_blank" rel="nofollow">l兴</a> <a href="/city_index.aspx?city=fenghua" title="奉化" target="_blank" rel="nofollow">奉化</a> <a href="/city_index.aspx?city=jinhua" title="金华" target="_blank" rel="nofollow">金华</a> <a href="/city_index.aspx?city=yiwu" title="义乌" target="_blank" rel="nofollow">义乌</a> <a href="/city_index.aspx?city=beilun" title="北仑" target="_blank" rel="nofollow">北仑</a></b></p> <div style="width:330px;display:inline-block;"> <b class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1263593359'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1263593359%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></b> <b style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-05-31/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">ICP?6043214?/a> </b> </div> </div> </div> <div class="icontact fr"> <span class="fs24 font_a">13958222233</span> <p class="tactPeo">联系人:13586880913 潘?/p> <p class="tactTel">传真Q?574-86561822</p> <p class="tactAdd">公司地址Q浙江省宁L市镇区Ҏ镇庙戴村庙后?/p> </div> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST700014/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".proLiType li").each(function(){ $(this).css({"width":$(this).find("a").text().length*17+70}); $(this).find("a").css({"width":$(this).width()-70}); }); $(".proLiCon li").hover(function(){ $(this).addClass("cur").find("em").stop().animate({"left":"0px"},400); },function(){ $(this).removeClass("cur"); $(this).find("em").stop().animate({"left":"240px"},"fast"); $(this).find("em").animate({"left":"-240px"},0); }); $(".proLiCon li").each(function(){ if(($(this).index()+1)%4==0){ $(this).addClass("mr0"); } }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST700014/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".proliCon ul li").hover(function(){ $(this).addClass("proHov"); $(this).find("em").stop().animate({"top":"0px"},400); $(this).find("h3").stop().animate({"top":"0px"},300); },function(){ $(this).removeClass("proHov"); $(this).find("em").stop().animate({"top":"178px"},200); $(this).find("h3").stop().animate({"top":"178px"},200); }); $(".proSide li a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".proSide ul li a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); }) </script> <a href="http://www.alisondix.com/">ʱʱվ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>